بسته‌ آموزشی سیب سبز ۱۳۹۸

خریداران محترم "بسته‌ی سیب سبز ۱۳۹۸" قبل از خرید به نکات زیر توجه فرمایید:

توجه فرمایید این بسته‌ی آموزشی بعد از امتحان علوم پایه ویرایش و هم زمان با آغاز نمایشگاه کتاب ۱۳۹۸ تقدیم به خریداران می‌شود.

این کتاب در نمایشگاه کتاب ۱۳۹۸ به همراه یک جلد کتاب هدیه به شما تقدیم می‌شود.

ارسال بسته‌ی سیب سبز ۱۳۹۸ برای خریداران رایگان می‌باشد.