علوم پایه

تاریخچه قبل از سال ۱۳۹۳: امتحان کشوری بود. یعنی اساتید طراح وزارتخونه (هیئت بورد) سوالای امتحان رو طراحی میکردن و تو کل کشور یدونه امتحان واحد برگزار میشد.بعد از سال ۱۳۹۳: امتحان علوم پایه قطبی شد، یعنی اساتید طراح هر قطب به شکل جداگونه سوالات رو طرح میکردن و توی هر قطب یه امتحان جداگونه […]

اگه امتحان علوم پایه توی تاریخ ۲۰ شهریور یا یه تاریخی نزدیک به اون برگزار بشه با توجه به اینکه تا آخر مرداد ماه امتحانات پایان ترم طول می‌کشه، فرجه‌‌ی امتحان یک ماه یا کمتر از یک ماه خواهد بود.شما اینو مقایسه کنید با تابستون هرسال که امتحانات تقریبا اوایل تیرماه تموم میشد و حدود […]