همه محصولات

علوم‌پایه پزشکی و دندان‌پزشکی

فیزیوپاتولوژی

مقطع فیزیوپاتولوژی

مقطع استاجری و آزمون پره‌انترنی

بسته آموزشی لیسانس به پزشکی

درسنامه

کتاب‌های مبتنی بر تست

فیلم‌های آموزشی علوم پایه

تک کتاب‌های فیلم‌های آموزشی علوم پایه

فیلم‌های آموزشی لیسانس به پزشکی

تک کتاب‌های فیلم‌های آموزشی لیسانس به پزشکی

سیستول گوارش و کبد

800000 ریال 720000 ریال 10 %

سیستول کلیه

800000 ریال 720000 ریال 10 %

سیستول بیماریهای خون و سرطان

800000 ریال 720000 ریال 10 %

سیستول بیماری‌های قلب و عروق

900000 ریال 810000 ریال 10 %

آزمون رزیدنتی

تک کتاب‌های آزمون رزیدنتی

کتاب‌های تکنیک

مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

خلاصه طلائی(همراه با فیلم و ویس) دکتر پیرحاجی

آزمون‌های اخیر

کتاب‌های خلاصه طلائی(همراه با ویس) دکتر پیرحاجی

سوالات آزمون بورد و ارتقا دکتر پیرحاجی

تک کتاب‌های سوالات آزمون بورد و ارتقا دکتر پیرحاجی

اپلیکیشن طبیبانه لیسانس به پزشکی

سامانه آزمون اگزامتازون

کتاب‌های اگزامینوفن

سامانه آزمون اگزامتازون داروسازی

تک کتاب‌های سامانه آزمون اگزامتازون داروسازی

سیب سبز

تک کتاب‌های سیب سبز

سیب سرخ

تک کتاب‌های سیب سرخ

سیب ترش

تک کتاب‌های سیب ترش

سیستول

تک کتاب‌های سیستول

قطب زنجان

تک کتاب‌های قطب زنجان

پزشکی اسفند 1396 قطب زنجان

400000 ریال 360000 ریال 10 %

قطب شمال

تک کتاب‌های قطب شمال

قطب شیراز

تک کتاب‌های قطب شیراز

قطب کرمان

قطب مشهد

تک کتاب‌های قطب مشهد

پزشکی اسفند 1396 قطب مشهد

400000 ریال 360000 ریال 10 %

پزشکی اسفند 1395 قطب مشهد

400000 ریال 360000 ریال 10 %

قطب همدان

بسته‌ی سیب

خدمات آنلاین

کد فعالسازی

تک کتاب‌های کد فعالسازی

مجموعه سوالات پره‌انترنی

تک کتاب‌های مجموعه سوالات پره‌انترنی

اعتبار اپلیکیشن

کتاب‌های ژلوفن

تک کتاب‌های کتاب‌های ژلوفن

ژلوفن روماتولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن-گوارش

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن نفرولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن ریه و مسمومیت

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن کودکان 1

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن کودکان 2

550000 ریال 495000 ریال 10 %

داروسازی

میان‌دوره

مجموعه یادگیری و تسلط

English books

آزمون‌های پره‌انترنی و دستیاری اخیر دکتر پیرحاجی

آزمون لیسانس به پزشکی

ثبت نام کارگاه و کلاس دکتر پیرحاجی

سایر

اپلیکیشن طبیبانه علوم پایه

سامانه آزمون اگزامتازون علوم پایه

اپلیکیشن طبیبانه فیزیوپاتولوژی

سامانه آزمون اگزامتازون فیزیوپاتولوژی

اپلیکیشن طبیبانه پره‌انترنی

سامانه آزمون اگزامتازون پره‌انترنی

اپلیکیشن طبیبانه دکتر پیرحاجی

محصولات جدید

دروس شناور

کتاب های سه سالانه-رزیدنتی

محصول به سبد خرید شما اضافه شد