اخبار

دانلود منابع آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی-رشته دکترای پزشکی عمومی (از اسفند ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۷) از طریق …

دانلود فایل PDF: تکمیل ظرفیت دستیاری پزشکی دوره چهل و چهارم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت دستیاری پزشکی ۹۶ کلیک کنید. قابل توجه است رشته‌های: بیماری‌های داخلی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیهوشی، پرتو درمانی، پزشکی اجتماعی، پزشکی خانواده، پزشکی قانونی، پزشکی ورزشی، جراحی عمومی، روانپزشکی، طب اورژانس، طب کار و کودکان برای ثبت نام تکمیل ظرفیت […]