اعضای شرکت

مدیر عامل (Chief Executive Officer)

محمدرضا زاهدی (Mohammadreza Zahedi)

مدیریت آموزشی (Educational Administration)

دکتر صادق شفایی (Dr Sadegh Shafaie)

قائم مقام مدیر عامل (Deputy CEO)

راحله یزدانی (Raheleh Yazdani)

مدیر ارشد فناوری اطلاعات (Chief Information Officer)

مهدی توسلیان

مدیر اداری و پشتیبانی اپلیکیشن (Administrative and App Support Manager)

آسیه یزدانی

مدیر مالی اداری (Financial Manager)

فرزانه یزدانی

مدیر فروش (Sales Manager)

صدیقه حیدری

مدیر بازاریابی (Marketing Director)

زهرا یزدانپناه

مدیر تولید (Production manager)

محمود خسروجردی

کارشناس مالی (Financial Expert)

دانیال اکبر زاده

کارشناس انفورماتیک (Informatics expert)

محمد توسلیان

کارشناس فروش (Sales Expert)

نوید تیموری

کارشناس فروش (Sales Expert)

هانیه مجیدی

کارشناس فروش

الهام عامری