بسته آموزشی غیر حضوری

حراج!

DVD آناتومی

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

DVD فیزیولوژی

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!
حراج!
حراج!

DVD پاتولوژی

۹۵,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

DVD ایمونولوژی

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

نمره 3.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

DVD بافت شناسی

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

DVD بهداشت

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

DVD روان شناسی

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید