بلاگ

 بنا به اعلام قائم مقام معاون آموزشی وزارتخانه آزمون‌های علوم‌پایه و پره‌انترنی شهریور ۹۹ توی همون تاریخای پیش‌بینی شده برگزار میشن و قوانین امتحان هم هیچ تفاوتی با همیشه ندارن.