به نقل از مهر، تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف منتشر شد.
بر اساس این تقویم، نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۱۴ بهمن ماه آغاز  و تا خرداد ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت.

برخی از دانشگاه های علوم پزشکی تقویم تابستان را نیز اعلام کرده اند.

انتخاب واحد دانشجویان بالینی به صورت حضوری و با هماهنگی با آموزش بالینی انجام می شود اما انتخاب واحد به صورت اینترنتی انجام می شود.

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی

انتخاب واحد

شروع کلاس ها

پایان کلاس ها

زمان حذف و اضافه

حذف اضطراری

شروع و پایان امتحانات

۱

ارومیه

۱۴ تا ۲۰ بهمن ۹۶

بهمن ۹۶

۳۱ تیر ۹۷

۵ و ۶ اسفند ۹۶

۲۵ اردیبهشت ۹۷

۱ تا ۱۵ تیر ۹۷

۲

اصفهان

۲۷ دی تا ۳ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

تیر ۹۷

۲۴ و ۲۵ بهمن ۹۶

۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۷

۲۷ خرداد تا ۱۳ تیر ۹۷

۳

جندی شاپور اهواز

۷ تا ۱۱ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۳ و ۲۴ بهمن ۹۶

۲۲ اردیبهشت ۹۷

تا ۱۴ تیر ۹۷

۴

ایلام

ورودی قدیم ۸ تا ۱۳ بهمن ۹۶

ورودی جدید ۹ تا ۱۰ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۲ خرداد ۹۷

 ۱ و ۲ اسفند ۹۶

 تا ۳۱ اردیبهشت ۹۷

 ۲۲خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۵

بیرجند

۱ تا ۱۰ بهمن ۹۶

۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۹۶

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۷ اردیبهشت ۹۷

تا ۲۴ خرداد ۹۷

۱ تا ۱۸ خرداد ۹۷

۶

تبریز

۱۰ تا ۱۳ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۶

تا ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۷

جیرفت

ورودی قدیم ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۹۶

ورودی جدید (انتخاب واحد به صورت حضوری)

۱۷ بهمن ۹۶

۲۳ خرداد ۹۷

۵ و ۶ اسفند ۹۶

۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۷

۲۷ خرداد تا ۱۰ تیر ۹۷

۸

جهرم

۷ تا ۱۱ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۳۰ بهمن ۹۶ و ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۱۴ تیر ۹۷

۹

دزفول

۸ تا ۱۱ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۶

۱۲ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۰

رفسنجان

۷ تا ۱۴ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۲۲ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۱

زنجان

(بر اساس برنامه وزارت بهداشت)

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

دو هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته به پایان نیمسال

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۲

کرمان

۱۰ تا ۱۳ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۳۱ خرداد ۹۷

۱۲ و ۱۳ اسفند ۹۶

۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۹۷

۱ تا ۲۲ تیر ۹۷

۱۳

شاهرود

۳۰ دی تا ۶ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۴

شهرکرد

۱۴ تا ۱۵ بهمن ۹۶

۲۱ بهمن ۹۶

۲۳ خرداد ۹۷

۱۲ تا ۱۴ اسفند ۹۶

۱ و ۲ خرداد ۹۷

۲۶ خرداد تا ۱۳ تیر ۹۷

۱۵

شهید بهشتی

(بر اساس برنامه وزارت بهداشت)

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

دو هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته به پایان نیمسال

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۶

شیراز

۷ تا ۱۰ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۸ بهمن تا ۱ اسفند ۹۶

۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۷

۷ تیر ۹۷ (پایان امتحانات)

۱۷

کاشان

۱۰ تا ۱۳ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۲۹ و ۳۰ بهمن ۹۶

۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۱۸

البرز

۱۴ تا ۲۰ بهمن ۹۶

۲۱ بهمن ۹۶

۳۰ خرداد ۹۷

۵ تا ۷ اسفند ۹۶

۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۷

۲ تا ۲۱ تیر ۹۷

۱۹

کردستان

۱ تا ۱۱ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۳ خرداد ۹۷

۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۶

۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۱۱ تیر ۹۷

۲۰

مشهد

۷ تا ۱۵ بهمن ۹۶

۱۶ بهمن ۹۶

۲۳ خرداد ۹۷

دو هفته پس از شروع نیمسال

تا ۵ هفته به پایان نیمسال

۲ تا ۱۴ تیر ۹۷

۲۱

تربت جام

۶ تا ۱۲ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۴ خرداد ۹۷

۱۴ تا ۲۶ بهمن ۹۶

از شروع ترم تا ۲۷ اردیبهشت ۹۷

۲۶ خرداد تا ۷ تیر ۹۷

۲۲

تهران

۷ تا ۱۱ بهمن ۹۶

۱۴ بهمن ۹۶

۲۳ خرداد ۹۷

۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۹۶

۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت ۹۷

۲۷ خرداد تا ۶ تیر ۹۷

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *