دانشجویان و متقاضیان دریافت بن کارت فیزیکی می‌توانند از تاریخ ۸ اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب بانک شهر نسبت به دریافت بن‌کارت‌های خود اقدام کنند.
دانشجویانی که در زمان ثبت‌نام خواستار دریافت بن کتاب فیزیکی بودند، می‌توانند از روز شنبه (۸ اردیبهشت ماه) با مراجعه به شعب بانک شهر نسبت به دریافت بن‌کارت‌های خود اقدام کنند.

توزیع بن کارت‌های فیزیکی از ۸ اردیبهشت ماه تا پایان زمان نمایشگاه در کلیه شعب بانک شهر و پیشخوانهای شهرنت بانک شهر انجام می‌‌شود.

در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تعداد ۱۴۴/۵۴۹ دانشجو و طلبه خواستار دریافت بن خرید کتاب بودند که از این تعداد ۱۰۴/۵۳۳ متقاضی دریافت بن فیزیکی، ۴/۴۳۴ نفر متقاضی بن NFC و ۳۴/۵۶۲  متقاضی نیز از طریق کارت ملی هوشمند ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

بن خرید کتاب دانشجویی و طلاب به مبلغ یک میلیون ریال است که ٪۶۰ آن از سوی دانشجو و ٪۴۰ آن نیز از سوی معاونت امور فرهنگی تامین می‌شود.

همچنین بن کارت‌های سازمان‌ها و نهادها نیز پس از بررسی درخواست ها، از تاریخ ١٢ اردیبهشت فقط در شعبه میدان فردوسی کد ٣٢٩ توزیع می‌شود.