" />بسته آموزشی غیر حضوری (فیلم های آموزشی دروس علوم پایه)

فیلم آموزشی

حراج!

فیلم جمع‌بندی آناتومی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 4.17 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی فیزیولوژی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی بیوشیمی (دکتر پاسالار)

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 3.50 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!
حراج!

فیلم جمع‌بندی ایمونولوژی

۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

نمره 3.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!
حراج!

فیلم جمع‌بندی بهداشت

۶۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!