فیلم آموزشی

حراج!

فیلم جمع‌بندی آناتومی

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی فیزیولوژی

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی بیوشیمی (دکتر پاسالار)

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی پاتولوژی

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی ایمونولوژی

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!
حراج!

فیلم جمع‌بندی بهداشت

۸۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!