فیلم آموزشی

حراج!

فیلم جمع‌بندی آناتومی

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی فیزیولوژی

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی بیوشیمی (دکتر پاسالار)

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 3.50 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی پاتولوژی

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی ایمونولوژی

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان

نمره 3.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!
حراج!

فیلم جمع‌بندی بهداشت

۸۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!