فیلم آموزشی

حراج!

فیلم جمع‌بندی آناتومی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 3.67 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی فیزیولوژی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی بیوشیمی (دکتر پاسالار)

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی پاتولوژی

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

فیلم جمع‌بندی ایمونولوژی

۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

نمره 3.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!
حراج!

فیلم جمع‌بندی بهداشت

۶۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!