مجموعه کتاب‌های سیستول

حراج!

سیستول فارماکولوژی

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول پاتولوژی

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان

نمره 3.67 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

بسته آموزشی سیستول

۵۶۱,۶۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول قلب (ویرایش ۹۸)

۶۸,۸۰۰ تومان ۶۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول ریه

۵۲,۸۰۰ تومان ۴۷,۵۰۰ تومان

نمره 1.00 از 5
افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول خون

۵۲,۸۰۰ تومان ۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول کلیه (ویرایش ۹۸)

۵۸,۸۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول گوارش (ویرایش ۹۸)

۵۸,۸۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول روماتولوژی

۵۲,۸۰۰ تومان ۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

سیستول غدد (ویرایش ۹۸)

۶۶,۸۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

نمره 4.00 از 5
افزودن به سبد خرید