اعلام کلید اولیه سوالات امتحان علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی اسفند ۱۳۹۷:

امتحان علوم پایه قطب آزاد پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب آزاد (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب آزاد (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب آزاد (دندان پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب آزاد (دندان پزشکی) دفترچه ب

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه پزشکی قطب آزاد: سوال ۱۴۷ دفترچه‌ی الف مطابق با ۱۶۴ دفترچه‌ی ب (بهداشت عمومی – سوال قطب): سوال حذف شد (هر ۴ گزینه‌ درست بود ولی جواب رو گفته بودن الف)

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه پزشکی قطب آزاد: سوال ۱۷۴ دفترچه‌ی الف مطابق با سوال ۱۹۳ دفترچه‌ی ب (زبان انگلیسی- سوال قطب): جواب گزینه‌ی ب و دال شد (قبلا د بود)

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه پزشکی قطب آزاد: سوال ۱۹۶ دفترچه‌ی الف مطابق با ۱۷۴ دفترچه‌ی ب (اپیدمیولوژی- سوال قطب): جواب گزینه‌ی الف شد (قبلا د بود)

امتحان علوم پایه قطب اهواز پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب اهواز (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب اهواز (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب اهواز (دندان پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب اهواز (دندان پزشکی) دفترچه ب

امتحان علوم پایه قطب تبریز پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب تبریز (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب تبریز (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب تبریز (دندان پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب تبریز (دندان پزشکی) دفترچه ب

امتحان علوم پایه قطب زنجان پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب زنجان (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب زنجان (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب زنجان (دندان پزشکی) دفترچه الف

امتحان علوم پایه قطب شمال پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شمال (پزشکی)-دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شمال (پزشکی)-دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شمال (دندان پزشکی)-دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شمال (دندان پزشکی)-دفترچه ب

امتحان علوم پایه قطب شیراز پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شیراز (پزشکی)-دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شیراز (پزشکی)-دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شیراز (دندان پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب شیراز (دندانپزشکی)-دفترچه ب

امتحان علوم پایه قطب مشترک تهران، اصفهان، کرمان پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشترک تهران اصفهان کرمان (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشترک تهران اصفهان کرمان (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشترک تهران اصفهان کرمان (دندان پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشترک تهران اصفهان کرمان (دندان پزشکی) دفترچه ب

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه پزشکی قطب مشترک تهران، اصفهان، کرمان : دفترچه الف سوال‌های ۵،۴۶،۱۴۸،۱۶۴ حذف می‌باشند. سوال ۱۴۱ گزینه‌ی الف صحیح می‌باشد. سوال ۱۴۰ گزینه‌ی ب صحیح می‌باشد. دفترچه ب سوال‌های ۴۶،۹۷،۱۴۰،۱۶۵ حذف می‌باشند. سوال ۱۵۳ گزینه‌ی الف و سوال ۱۵۲ گزینه‌ی ب صحیح می‌باشد.

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه دندانپزشکی قطب مشترک تهران، اصفهان، کرمان : دفترچه الف سوال ۱۷۲ و ۱۳۲ / دفترچه ب سوال ۱۹۷ و ۱۳ حذف می‌باشند.

امتحان علوم پایه قطب همدان پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب همدان (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب همدان (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب همدان (دندان پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب همدان (دندان پزشکی) دفترچه ب

امتحان علوم پایه قطب مشهد پزشکی و دندانپزشکی

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشهد (پزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشهد (پزشکی) دفترچه ب

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشهد (دندانپزشکی) دفترچه الف

کلید امتحان علوم پایه اسفند ۹۷- قطب مشهد (دندانپزشکی) دفترچه ب

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه دندانپزشکی قطب مشهد : درس فیزیولوژی دفترچه الف سوال ۱۳۴ و دفترچه ب سوال ۱۵ : گزینه‌های درست به ترتیب ب و د می‌باشد.

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه دندانپزشکی قطب مشهد : درس روانشناسی دفترچه الف سوال ۷۸ و دفترچه ب سوال ۳۶: گزینه‌های درست به ترتیب الف و ج می‌باشد.

تغییرات نهایی امتحان علوم پایه پزشکی قطب مشهد : درس روانشناسی دفترچه الف سوال ۶۵ و دفترچه ب سوال ۸۴: گزینه‌های درست حذف می‌باشد. درس فیزیولوژی دفترچه الف سوال ۱۲ و دفترچه ب سوال ۵۳: گزینه‌های درست ج می‌باشد. درس تشریح دفترچه الف سوال ۱۰۷ و دفترچه ب سوال ۱۹: گزینه‌های درست به ترتیب ب و د می‌باشد. درس تشریح دفترچه الف سوال ۱۰۳ و دفترچه ب سوال ۱۵: گزینه‌های درست به ترتیب ج و د می‌باشد. درس ایمونولوژی دفترچه الف سوال ۱۶۸ و دفترچه ب سوال ۱۴۴: گزینه‌درست ب می‌باشد.

درباره دکتر صادق شفائی

پزشک، فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، مادر سیب سبز، سیستول، ژلوفن، طبیبانه!

1 پاسخ به کلید سوالات امتحان علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی اسفند ۱۳۹۷
  1. سلام گی برنامه خوندن برای علوم پایه شهریور میزارید ؟


[بالا]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *