دروس شناور

بسته‌های آموزشی دروس شناور

تک کتاب‌های دروس شناور

سیب سبز پاتولوژی (ویرایش 99)

700000 ریال 630000 ریال 10 %

سیب سبز ایمونولوژی (ویرایش 99)

400000 ریال 360000 ریال 10 %

سیب سبز روان‌شناسی (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیک پزشکی (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز تغذیه (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز ژنتیک پزشکی (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد