سیب سبز

بسته‌های آموزشی سیب سبز

پزشکی All In One

29000000 ریال

سبد سیب سبز 1401 مدیکا پلاس

26000000 ریال 22000000 ریال 4000000

سبد سیب سبز 1401 دنتا پلاس

26000000 ریال 22000000 ریال 4000000

محصولات تکی سیب سبز

سیب سبز آناتومی1 + تقلب

2900000 ریال 2610000 ریال 10 %

سیب سبز آناتومی2 + تقلب

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

سیب سبز آناتومی3 + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی1 + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی2 + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی3 + تقلب

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

سیب سبز بیوشیمی + تقلب

2700000 ریال 2430000 ریال 10 %

سیب سبز پاتولوژی + تقلب

2000000 ریال 1800000 ریال 10 %

سیب سبز ایمونولوژی + تقلب

1700000 ریال 1530000 ریال 10 %

سیب سبز انگل شناسی + تقلب

2100000 ریال 1890000 ریال 10 %

سیب سبز بافت شناسی + تقلب

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

سیب سبز باکتری شناسی + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز ویروس شناسی + تقلب

1000000 ریال 900000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیک پزشکی + تقلب

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سبز جنین شناسی + تقلب

2000000 ریال 1800000 ریال 10 %

سیب سبز روان شناسی + تقلب

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد