سیب سبز

بسته‌های آموزشی سیب سبز

تک کتاب‌های سیب سبز

سیب سبز آناتومی 1 (ویرایش 99)

900000 ریال 810000 ریال 10 %

سیب سبز آناتومی 2 (ویرایش 99)

900000 ریال 810000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی 1 (ویرایش 99)

600000 ریال 540000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی 2 (ویرایش 99)

600000 ریال 540000 ریال 10 %

سیب سبز بیوشیمی (ویرایش 99)

700000 ریال 630000 ریال 10 %

سیب سبز پاتولوژی (ویرایش 99)

700000 ریال 630000 ریال 10 %

سیب سبز ایمونولوژی (ویرایش 99)

400000 ریال 360000 ریال 10 %

سیب سبز بافت‌شناسی (ویرایش 99)

600000 ریال 540000 ریال 10 %

سیب سبز روان‌شناسی (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز انگل‌شناسی (ویرایش 99)

500000 ریال 450000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیک پزشکی (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز جنین‌شناسی (ویرایش 99)

400000 ریال 360000 ریال 10 %

سیب سبز تغذیه (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز ژنتیک پزشکی (ویرایش 99)

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سبز علوم تشریحی (ویرایش 99)

700000 ریال 630000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد