سیب سرخ

بسته‌های آموزشی سیب سرخ

تک کتاب‌های سیب سرخ

سیب سرخ آناتومی (سیاه و سفید)

900000 ریال 810000 ریال 10 %

سیب سرخ آناتومی (رنگی)

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سرخ فیزیولوژی

900000 ریال 810000 ریال 10 %

سیب سرخ ایمونولوژی

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سرخ انگل شناسی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

سیب سرخ پاتولوژی

700000 ریال 630000 ریال 10 %

سیب سرخ جنین شناسی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

سیب سرخ بیوشیمی

900000 ریال 810000 ریال 10 %

سیب سرخ میکروب شناسی

700000 ریال 630000 ریال 10 %

سیب سرخ فیزیک پزشکی

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سرخ بافت شناسی

700000 ریال 630000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد