سیب سرخ

بسته‌های آموزشی سیب سرخ

محصولات تکی سیب سرخ

سیب سرخ آناتومی (سیاه و سفید)

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سرخ آناتومی (رنگی)

1800000 ریال 1620000 ریال 10 %

سیب سرخ فیزیولوژی

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سرخ ایمونولوژی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

سیب سرخ انگل شناسی

800000 ریال 720000 ریال 10 %

سیب سرخ پاتولوژی

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سرخ جنین شناسی

600000 ریال 540000 ریال 10 %

سیب سرخ بیوشیمی

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سرخ میکروب شناسی

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سرخ فیزیک پزشکی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

سیب سرخ بافت شناسی

1000000 ریال 900000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد