سیب سرخ

بسته‌های آموزشی سیب سرخ

تک کتاب‌های سیب سرخ

سیب سرخ آناتومی (سیاه و سفید)

800000 ریال 720000 ریال 10 %

سیب سرخ آناتومی (رنگی)

1000000 ریال 900000 ریال 10 %

سیب سرخ فیزیولوژی

800000 ریال 720000 ریال 10 %

سیب سرخ ایمونولوژی

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سرخ انگل شناسی

400000 ریال 360000 ریال 10 %

سیب سرخ پاتولوژی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

سیب سرخ جنین شناسی

400000 ریال 360000 ریال 10 %

سیب سرخ بیوشیمی

700000 ریال 630000 ریال 10 %

سیب سرخ میکروب شناسی

600000 ریال 540000 ریال 10 %

سیب سرخ فیزیک پزشکی

300000 ریال 270000 ریال 10 %

سیب سرخ بافت شناسی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد