سیستول

بسته‌های آموزشی سیستول

بسته آموزشی سیستول

9700000 ریال 9000000 ریال 700000

محصولات تکی سیستول

سیستول بیماری‌های روماتولوژی

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیستول گوارش و کبد

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیستول کلیه

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیستول بیماریهای خون و سرطان

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیستول بیماری‌های قلب و عروق

1400000 ریال 1260000 ریال 10 %

سیستول پاتولوژی اختصاصی

1800000 ریال 1620000 ریال 10 %

سیستول فارماکولوژی

1800000 ریال 1620000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد