مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

بسته‌های آموزشی مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

محصولات تکی مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

دکترپیرحاجی-300 نفرولوژی‬‬

2000000 ریال 1800000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 خون

2000000 ریال 1800000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 اطفال

4600000 ریال 4140000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-کتاب 300 روانپزشکی

2500000 ریال 2250000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 عفونی‬

3000000 ریال 2700000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 فارماکولوژی

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 ارتوپدی

2600000 ریال 2340000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 پوست

2600000 ریال 2340000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 تکمیلی اطفال

2200000 ریال 1980000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 تکمیلی مینور 1

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 مامایی(بکمن 2019)

2700000 ریال 2430000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی- 300 جراحی 2‬‮‬

2400000 ریال 2160000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 جراحی1

2600000 ریال 2340000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی- 300 جراحی 3

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی- 300 جراحی 4

2200000 ریال 1980000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی- 300 جراحی 5

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 اورولوژی

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی-300 چشم

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

دکترپیرحاجی- 300 روانپزشکی

2500000 ریال 2250000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد