منابع آموزشی

بسته‌های آموزشی منابع آموزشی

بسته آموزشی لیسانس به پزشکی

34000000 ریال 29000000 ریال 5000000

محصولات تکی منابع آموزشی

سیب سرخ فیزیولوژی

1200000 ریال 960000 ریال 20 %

سیب سبز فیزیولوژی 1

1100000 ریال 880000 ریال 20 %

سیب سبز فیزیولوژی 2

1100000 ریال 880000 ریال 20 %

سیب سبز فیزیولوژی 3

1500000 ریال 1200000 ریال 20 %

سیب سبز آناتومی1 + تقلب

2900000 ریال 2610000 ریال 10 %

سیب سبز آناتومی2 + تقلب

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

سیب سبز آناتومی3 + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی1 + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی2 + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیولوژی3 + تقلب

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

سیب سبز بیوشیمی + تقلب

2700000 ریال 2430000 ریال 10 %

سیب سبز ایمونولوژی + تقلب

1700000 ریال 1530000 ریال 10 %

سیب سبز بافت شناسی + تقلب

2300000 ریال 2070000 ریال 10 %

سیب سبز باکتری شناسی + تقلب

1900000 ریال 1710000 ریال 10 %

سیب سبز ویروس شناسی + تقلب

1000000 ریال 900000 ریال 10 %

سیب سبز فیزیک پزشکی + تقلب

1200000 ریال 1080000 ریال 10 %

سیب سبز جنین شناسی + تقلب

2000000 ریال 1800000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد