ژلوفن

بسته‌های آموزشی ژلوفن

بسته آموزشی ژلوفن 1399

8000000 ریال 7600000 ریال 400000

ژلوفن بیماری‌های داخلی (7 درس)

2500000 ریال 2300000 ریال 200000

بسته ژلوفن دروس ماژور

5000000 ریال 4800000 ریال 200000

بسته ژلوفن دروس مینور

4000000 ریال 3800000 ریال 200000

مجموعه ۲ جلدی ژلوفن کودکان

990000 ریال 792000 ریال 20 %

تک کتاب‌های ژلوفن

ژلوفن بیماری‌های روماتولوژی

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن بیماری‌های گوارش

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن نفرولوژی

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن اورولوژی

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن بیماری‌های غدد

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن بیماری‌های قلب

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن پاتولوژی

550000 ریال 440000 ریال 20 %

ژلوفن فارماکولوژی

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن ارتوپدی

450000 ریال 360000 ریال 20 %

ژلوفن بیماری‌های عفونی

550000 ریال 440000 ریال 20 %

ژلوفن رادیولوژی

500000 ریال 400000 ریال 20 %

ژلوفن بیماری‌‎های چشم

500000 ریال 400000 ریال 20 %

ژلوفن بیماری‌های پوست

500000 ریال 400000 ریال 20 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد