کتاب‌های اگزامینوفن

بسته‌های آموزشی کتاب‌های اگزامینوفن

تک کتاب‌های کتاب‌های اگزامینوفن

اگزامینوفن 180 - سم‌شناسی

400000 ریال 360000 ریال 10 %

اگزامینوفن 180 - درمان‌شناسی

800000 ریال 720000 ریال 10 %

فارماسیوتیکس

800000 ریال 720000 ریال 10 %

فارماکوگنوزی

800000 ریال 720000 ریال 10 %

شیمی دارویی

800000 ریال 720000 ریال 10 %

اگزامینوفن 180 - فارماکولوژی1

700000 ریال 630000 ریال 10 %

اگزامینوفن 180 - فارماکولوژی2

700000 ریال 630000 ریال 10 %

اگزامینوفن 180 - فارماکولوژی3

300000 ریال 270000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد