ژلوفن

بسته‌های آموزشی ژلوفن

تک کتاب‌های ژلوفن

ژلوفن بیماری‌های روماتولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌های گوارش

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن نفرولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن اورولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌های غدد

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌های قلب

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن پاتولوژی

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن فارماکولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن ارتوپدی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌های عفونی

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن رادیولوژی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌‎های چشم

500000 ریال 450000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌های پوست

500000 ریال 450000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد