کتاب‌های ژلوفن

بسته‌های آموزشی کتاب‌های ژلوفن

تک کتاب‌های کتاب‌های ژلوفن

ژلوفن روماتولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن-گوارش

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن نفرولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن ریه و مسمومیت

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن کودکان 1

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن کودکان 2

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن اورولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن غدد

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن خون و انکولوژی

350000 ریال 315000 ریال 10 %

ژلوفن قلب

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن پاتولوژی

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن فارماکولوژی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن ارتوپدی

450000 ریال 405000 ریال 10 %

ژلوفن زنان

900000 ریال 810000 ریال 10 %

ژلوفن بیماریهای عفونی

550000 ریال 495000 ریال 10 %

ژلوفن جراحی2

650000 ریال 585000 ریال 10 %

ژلوفن جراحی1

650000 ریال 585000 ریال 10 %

ژلوفن گوش و حلق و بینی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

ژلوفن رادیولوژی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌‎های چشم

500000 ریال 450000 ریال 10 %

ژلوفن بیماری‌های پوست

500000 ریال 450000 ریال 10 %

ژلوفن روانپزشکی

500000 ریال 450000 ریال 10 %

محصول به سبد خرید شما اضافه شد