منابع درسی سال اولی ها

بسته‌های آموزشی منابع درسی سال اولی ها

بسته یادگیری و تسلط آناتومی

13000000 ریال 10400000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط فیزیولوژی

13300000 ریال 10640000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط بافت شناسی

6100000 ریال 4880000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط بیوشیمی

9300000 ریال 7440000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط جنین شناسی

2400000 ریال 1920000 ریال 20 %

محصولات تکی منابع درسی سال اولی ها

محصول به سبد خرید شما اضافه شد