منابع درسی سال اولی ها

بسته‌های آموزشی منابع درسی سال اولی ها

بسته یادگیری و تسلط آناتومی

11400000 ریال 9120000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط علوم تشریحی

16440000 ریال 13152000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط فیزیولوژی

11100000 ریال 5550000 ریال 50 %

بسته یادگیری و تسلط بافت شناسی

5000000 ریال 4000000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط بیوشیمی

7500000 ریال 6000000 ریال 20 %

بسته یادگیری و تسلط جنین شناسی

2240000 ریال 1792000 ریال 20 %

محصولات تکی منابع درسی سال اولی ها

محصول به سبد خرید شما اضافه شد