فیزیوپاتولوژی و استاجری

📚 رفرنس: اصول طب داخلی هاریسون نسخه ۲۰۱۸اسنشیال سیسیل نسخه ۲۰۱۶ ✅ تعداد فصل: ۱۴ ✅شامل مباحث:۱. ارزیابی ساختمان ریه۲. اپروچ به بیماری ریوی۳. سرفه و هموپتزی۴. بیماری‌های پلور، مدیاستن و قفسه سینه۵. بیماری‌های انسدادی ریه۶. آسم۷. برونشکتازی و CF۸. بیماری‌های بینابینی۹. ترومبوز و ترومبوآمبولی۱۰. پنومونی۱۱. آبسه ریوی۱۲. مبانی مراقبت‌های ویژه۱۳. بیماری‌های نئوپلاسمی ریه۱۴. هایپرتانسیون […]

▪️یکی از ۷ درس طب داخلی▪️مرحله ارائه: مقدمات بالینی▪️پیش‌نیاز: – (ندارد)▪️تعداد واحد: ۱.۶ واحد▪️نوع درس: نظری-عملی▪️مدت آموزش: ۲۶ ساعت نظری، ۴ ساعت عملی (بحث موردی) رفرنس درس بیماری های روماتولوژی آخرین نسخه کتاب اسنشیال سیسیل، آخرین نسخه کتاب اصول طب داخلی هاریسون رئوس مطالبی که باید در دوره مقدمات بالینی یاد بگیری: علامت‌شناسی بیماری‌های روماتیسمیالف) […]

مقدمات بیماری‌های کلیه▪️یکی از ۷ درس طب داخلی▪️مرحله ارائه: مقدمات بالینی▪️پیش‌نیاز: – (ندارد)▪️تعداد واحد: ۱.۶ واحد▪️نوع درس: نظری-عملی▪️مدت آموزش: ۲۶ ساعت نظری، ۴ ساعت عملی (بحث موردی) رفرنس درس بیماری‌های کلیه آخرین نسخه کتاب اسنشیال سیسیل، آخرین نسخه کتاب اصول طب داخلی هاریسون رئوس مطالبی که باید در دوره مقدمات بالینی یاد بگیری: آناتومی کارکردی […]

گروه دوم: دروس شناور میان دوره‌ی مقدمات بالینی و علوم‌پایه هستن که در مجموع ۱۵ واحد و در برمی‌گیرن. این دروس عبارتند از:
فیزیک پزشکی، ژنتیک پزشکی، ایمنی‌شناسی پزشکی، اصول کلی تغذیه، اصول پایه‌ی فارماکولوژی، پاتولوژی عمومی و روان‌‌شناسی سلامت.