لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی و مشاوره‌ی آموزشی لیسانس به پزشکی دانشگاه

شرایط ورود به پزشکی از لیسانس (به زبان ساده) مهمه لیسانسمون چه دانشگاهی بودیم؟ نه! آزاد، سراسری و غیره همه می‌تونن شرکت کنن. البته یه شرط “برخورداری از شرایط عمومی تحصیل رایگان” داره که بهتره بهش فکر نکنی! همه دارن.