مشاوره آزمون داروسازی

میدونیم امسال خیلی متفاوت تر از سال‌های قبل بوده ؛ ولی امیدمونو از دست نمیدیم و از سد این مشکلات هم عبور می‌کنیم. در رابطه با آزمون ۱۸۰ واحدی داروسازی و زمان برگزاریش هنوز هیچ چیز دقیقی وجود نداره و