همه محصولات

علوم‌پایه پزشکی و دندان‌پزشکی

فیزیوپاتولوژی

مقطع فیزیوپاتولوژی

مقطع استاجری و آزمون پره‌انترنی

بسته آموزشی لیسانس به پزشکی

درسنامه

کتاب‌های مبتنی بر تست

فیلم‌های آموزشی علوم پایه

فیلم‌های آموزشی لیسانس به پزشکی

آزمون رزیدنتی

تک کتاب‌های آزمون رزیدنتی

کتاب‌های تکنیک

مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

خلاصه طلائی(همراه با فیلم و ویس) دکتر پیرحاجی

آزمون‌های اخیر

کتاب‌های خلاصه طلائی(همراه با ویس) دکتر پیرحاجی

سوالات آزمون بورد و ارتقا دکتر پیرحاجی

اپلیکیشن طبیبانه لیسانس به پزشکی

سامانه آموزشی و آزمون آنلاین طبیبانه لیسانس به پزشکی

کتاب‌های اگزامینوفن

سامانه آموزشی و آزمون آنلاین طبیبانه داروسازی

تک کتاب‌های سامانه آموزشی و آزمون آنلاین طبیبانه داروسازی

سیب سبز

تک کتاب‌های سیب سبز

سیب سرخ

تک کتاب‌های سیب سرخ

سیب ترش

تک کتاب‌های سیب ترش

سیستول

تک کتاب‌های سیستول

قطب زنجان

تک کتاب‌های قطب زنجان

قطب شمال

تک کتاب‌های قطب شمال

قطب شیراز

تک کتاب‌های قطب شیراز

قطب کرمان

قطب مشهد

تک کتاب‌های قطب مشهد

قطب همدان

بسته‌ی سیب

خدمات آنلاین

کد فعالسازی

پره‌آپ

تک کتاب‌های پره‌آپ

اعتبار اپلیکیشن

ژلوفن

داروسازی

میان‌دوره

مجموعه یادگیری و تسلط

English books

آزمون‌های پره‌انترنی و دستیاری اخیر دکتر پیرحاجی

آزمون لیسانس به پزشکی

ثبت نام کارگاه و کلاس دکتر پیرحاجی

سایر انتشارات

اپلیکیشن طبیبانه علوم پایه

سامانه آموزشی و آزمون آنلاین طبیبانه

اپلیکیشن طبیبانه فیزیوپاتولوژی

سامانه آموزشی و آزمون آنلاین طبیبانه فیزیوپاتولوژی

اپلیکیشن طبیبانه پره‌انترنی

سامانه آموزشی و آزمون آنلاین طبیبانه پره‌انترنی

اپلیکیشن طبیبانه دکتر پیرحاجی

محصولات جدید

دروس شناور

کتاب های سه سالانه-رزیدنتی

کتاب های تیک آف استاجری

کتاب های تیک آف فیزیوپاتولوژی

مشاوره

ویژه خریداران از نمایشگاه کتاب

ویژه خریداران از نمایشگاه کتاب

خرید کلاسی سیب سبز 1400

دکتر کرمی (نشر طرلان)

دکتر کامران احمدی (نشر فرهنگ فردا)

گایدلاین

درسنامه

Think and learn

Question bank

قطب های آزمون کشوری

محصول به سبد خرید شما اضافه شد