اخبار

ارسال هدیه ها به صورت گروهی به نماینده ها شروع شده و دانشگاه به دانشگاه به ترتیب اولویت هدیه ها در حال ارسالن، البته هنوز دیر نشده طرح همچنان ادامه داره و میتونی ثبت نام کنی .اگه میخوای تو روند ارسال هدیه ها باشی

برگزاری امتحانات و ترم آینده به صورت حضوری مجازی و نحوه محاسبه نتایج امتحان اسفند ۹۸ امتحانات پایان این ترم به شکل حضوری- مجازی برگزار می‌شوند و شرایط در هر دانشگاه متفاوت است. آزمون‌های پره انترنی در تابستان امکان جابجایی نخواهند داشت. تمهیدات برگزاری آزمون پره‌انترنی در ۲۰ شهریور چیده شده و تاریخ برگزاری همین […]

 بنا به اعلام قائم مقام معاون آموزشی وزارتخانه آزمون‌های علوم‌پایه و پره‌انترنی شهریور ۹۹ توی همون تاریخای پیش‌بینی شده برگزار میشن و قوانین امتحان هم هیچ تفاوتی با همیشه ندارن.

شما می‌توانید تنها با پرداخت مبلغ ۹۰ هزار تومان بن با اعتبار ۱۵۰ هزار تومانی دریافت کنید و علاوه بر آن از تخفیف ۱۰ درصدی محصولات تک جلدی و هدیه ۱ جلد کتاب ویرایش ۹۹ به انتخاب خودتان بهره مند شوید.\