اخبار

سال ۱۳۹۶ یکی از غم بارترین سال ها برای جهان علم بود. درگذشت مریم میرزاخانی و علیرضا یلدا، پرواز بی بازگشت دانشجویان و اساتید در هواپیمای تهران یاسوج و حوادث مرگباری که جان دانشجویان را گرفت، تنها گوشه ای از این اتفاقات غم بار بود. سرطان نابغه ریاضی ایرانی را از جهان گرفت مریم میرزاخانی، […]