آرشیو برچسب ها : رتبه‌ی اول کشوری دندان‌پزشکی شهریور ۹۶

مشکل فراموشی درسایی که می‌خونیم رو چه جوری حل کنیم؟ (بخشی از مکالمه با خانم پگاه جهانگیریان رتبه‌ی اول کشوری دندان‌پزشکی شهریور ۹۶ )